Dil Seçiniz

Comenius Nedir?

Hayat Boyu Öğrenme Comenius Programı farklı Avrupa ülkelerindeki okullar arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonun başlattığı bir girişimdir. İnsanların tam potansiyellerine ulaşmalarının ve uyumlu bir yaşam sürmelerinin sadece eğitim yoluyla olabileceğini şiddetle savunan Çek Filozof, teolog ve eğitimci John Amos Comenius’un(1592-1670) adıyla anılır. Birçok Avrupa ülkesinde (örneğin İsveç, Polonya-Litvanya Birliği, Transilvanya, Kutsal Roma İmparatorluğu, İngiltere, Hollanda, ve Kraliyet Macaristan) yaşadıktan ve çalıştıktan sonra ona, insan hakları, barış ve milletlerin birliği için savaşan bir kozmopolit denebilir. Ayrıca modern eğitimin babası olarak anılır.

Geçmiş yıllarda üç milyondan fazla öğrenci Comenius Programı’na katıldı. Program benzer seviyedeki öğrencilerin ve öğretmenlerin farklı Avrupa kültürlerini, dillerini ve değerlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Öğretmenler ve öğrenciler ortak oldukları okulları ziyaret etmekte ve ortak aktivitelerde yer almaktadır. Birlikte ve birbirlerinden öğrenir ve yurtdışında arkadaşlar edinirler. Program ayrıca öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme becerilerinin yanı sıra dijital eğitsel içerik ve hizmetlerinin tanıtımı üzerinde duruyor.

Programın bir parçası olarak okullar ve öğrenciler projeler üzerinde birlikte çalışırlar. Çalışmalar İki eğitim öğretim yılı süresince iki ayrı okulda yapılırken işbirliği modern medya(başta internet) üzerinden mümkündür ama aynı zamanda iletişimin daha geleneksel yolları(örneğin telefon) da kullanılabilir. Öğrenciler iki yıl süresince bir kez bir ülkede diğer kez başka bir ülkede olmak üzere iki kez buluşurlar.  Bu ziyaretler aynı zamanda projeyi geliştirmek ve tabiî ki diğer Avrupa kültürleri üzerinde anlayış geliştirmek(sadece farklılıklarını değil birçok farklı benzer yanlarını da) amacıyla kullanılır. Bu ziyaretler için Comenius programı projeye katılan öğrenci ve öğretmenlerin hareketliliklerini yaptığı hibe ile finanse eder.

Hayat Boyu Öğrenme Programı ve Comenius Programı hakkında daha fazla bilgi Avrupa Komisyonu web sitesinden edinilebilir.